Article archive

Djeovanje vise sila na materijalnu tacku

2011-03-20 11:11
 PRAVILO VEKTORSKOG POLIGONA Djelovanje većeg broja sila na materijalnu točku određuje se pravilom vektorskog poligona. Početak prve sile i šiljak zadnje sile određuju silu koja je po djelovanju jednaka zadanim silama, a naziva se zbroj ili REZULTANTA. REZULTANTA – je zamišljena sila čije je...

Djeovanje vise sila na materijalnu tacku

2011-03-20 11:11
 PRAVILO VEKTORSKOG POLIGONA Djelovanje većeg broja sila na materijalnu točku određuje se pravilom vektorskog poligona. Početak prve sile i šiljak zadnje sile određuju silu koja je po djelovanju jednaka zadanim silama, a naziva se zbroj ili REZULTANTA. REZULTANTA – je zamišljena sila čije je...

Osnowno o vektorima

2011-03-20 11:10
 skalari – određeni su veličinom, intenzitetom, odnosno samo brojem (masa, temperatura itd.) vektor – je geometrijski određen početkom i šiljkom ili početkom, pravcem, duljinom i orijentacijom ili smjerom, pravcem i intenzitetom. Vektori se u nacrtima ili skicama označavaju strelicama, a...

Uvjet ravnoteze

2011-03-20 11:07
 Ravnoteža je stanje mirovanja uz djelovanje sila. Točka je u ravnoteži ako iščezava vektorski zbroj svih sila koje djeluju na točku ili je poligon sila zatvoreni lik. Uvjet ravnoteže može se koristiti za provjeravanje i određivanje uravnotežavajućih sila. Uravnotežavajuće sile se zadanim...

Statika tijela u ravnini

2011-03-20 11:00
 OSNOVNI POJMOVI  hvatište – točka u kojoj djeluje koncentrirana sila ili koncentrirani moment pravac djelovanja sile – određen je vektorom sile i hvatištem ZAKON POLUGE Tijelo na koje djeluju 3 paralelne sile biti će u ravnoteži ako : a.) sile leže u istoj ravnini b.) je srednja sila...

INFORMATICKA SEKCIJA

2011-03-19 14:47
 Informaticka sekcia je osnovana 18,09,2009 god.na celu sa profesorom informatike Mekic Smajom. u pocetku nasa sekcija je brojala oko 13 aktivnih clanowa,sto j edolaskom nowih I (prvih) razreda taj broj se povecao na 18 aktivnih ucenika,,   Na celu nase sekcije se nalazi prof.Smajo...
Items: 21 - 26 of 26
<< 1 | 2 | 3