Djeovanje vise sila na materijalnu tacku

2011-03-20 11:11

 PRAVILO VEKTORSKOG POLIGONA

Djelovanje većeg broja sila na materijalnu točku određuje se pravilom vektorskog poligona.
Početak prve sile i šiljak zadnje sile određuju silu koja je po djelovanju jednaka zadanim silama, a
naziva se zbroj ili REZULTANTA.
REZULTANTA – je zamišljena sila čije je djelovanje jednako djelovanju zadanih sila.

RAVNOTEŽA je stanje mirovanja uz djelovanje sila.
Materijalna točka je u ravnoteži ako iščezne rezultanta sila koje na nju djeluju tj. ako je poligon
sila zatvoren. Pojam mirovanja je relativan.
UVJET EKVIVALENCIJE
Dva sustava sila koja djeluju na materijalnu točku su ekvivalentni ako su njihovi doprinosi
uvjetima ravnoteže isti. Njihovi poligoni moraju imati zajednički početak i zajednički šiljak.