Osnowno o vektorima

2011-03-20 11:10

 skalari – određeni su veličinom, intenzitetom, odnosno samo brojem (masa, temperatura itd.)

vektor – je geometrijski određen početkom i šiljkom ili početkom, pravcem, duljinom i orijentacijom
ili smjerom, pravcem i intenzitetom. Vektori se u nacrtima ili skicama označavaju strelicama, a uz
strelicu se označava veličina vektora kao poseban ili opći broj. Vektor se označava slovom i
strelicom povrh (npr.p
r
).
Sila je fizikalna veličina kojom se prikazuje uzajamno djelovanje tijela.
Sila koja djeluje na materijalnu točku naziva se koncentriranom silom.
Koncentrirane sile prikazuju se vektorima –, prema tome imaju,
• brojčanu vrijednost nazvanu intenzitetom,
• pravac i smjer djelovanja
• hvatište.
Koncentrirana sila je idealizacija: svaka sila djeluje kontinuirano raspodijeljena po većoj ili manjoj
površini ili po volumenu tijela te je koncentrirana sila rezultanta takvog djelovanja.
U mehanici krutih tijela može se u mnogim slučajevima sila prikazati kliznim vektorom – njen
utjecaj se ne mijenja pomakne li se sila po pravcu svog djelovanja do nekog drugog hvatišta pa i
izvan tijela.
Mjerna jedinica za silu je Newton (N)
POSTUPCI S VEKTORIMA
Postupci s vektorima mogu biti grafički, računski i kombinirani.