Prosto proslo vrijeme-Simple Past Tense

2011-03-20 11:49

 Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola.

- infinitiv preterit past particip
pravilni
glagoli
work
explode
like
worked
exploded
liked
worked
exploded
liked
Prošli oblik svih
glagola završava
na -ed.
nepravilni
glagoli
go
see
sing
went
saw
sang
gone
seen
sung
Prošli oblik
nepravilnih
glagola se ne tvori po
nekom pravilu i uči
se
napamet.
Past particip nam
nije potreban pri
tvorbi prošlog
vremena.
Tvorba prošlog svršenog vremena:
a) potvrdna rečenica:
subjekat + glavni glagol u prošlom obliku (preteritu)
I lived in that house when I was young. (živio sam u toj kući kada sam bio mlad)
She played basketball last week. (ona je igrala košarku prošle sedmice)
b) odrična rečenica:
subjekat + preterit od "do" + not + infinitiv glavnog glagola
He didn't like the movie. (nije mu se dopao film)
Mary did not go to work last Monday. (Mary nije otišla na posao prošlog ponedjeljka)
c) upitna rečenica:
preterit od "do"+ subjekat + infinitiv glavnog glagola
Did you play tennis last week. (je si li igrao tenis prošle sedmice)
Did he watch TV last night. (je li gledao TV prošle sedmice)
Glagol did (preterit od "do") u svim licima ima isti oblik.
I did not go to London. (nisam bio u Londonu)
You did not go to London.
He did not go to London. itd.
Glagol be nema u svim licima isti oblik, upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta
i glagola.
I, he, she, it was here. - Was I, he, she, it here?
You were here. - were you here?
Ako glagol završava na suglasnik ispred kojeg stoji kratak naglašen vokal, krajnji
samoglasnik se udvostručava:
plan - planned
skip - skipped
Krajnje "l" se uvijek udvostručava:
level - levelled
call - called
Ako glagol završava na "-y" ispred kojeg se nalazi suglasnik, taj se "y" mijenja u "i":
worry - worried
cry - cried
 
Prosto prošlo vrijeme koristimo:
a) da se izrazi radnja koja se desila u prošlosti i potpuno završila pa nema nikakve veze sa
sadašnjošću:
I was in Liverpool last year. (bio sam u Liverpulu prošle godine);
b) da se izrazi radnja koja je trajala neko vrijeme u prošlosti bez ikakve veze sa sadašnjošću:
We went to school when we were children. (išli smo u školu kada smo bili djeca);
c) kada govorimo o stvarima koje želimo da se dogode ili bi trebalo da se dogode:
It's time they were back. (vrijeme je da se vrate)
I wish I had a new computer. (volio bi da imam novi kompjuter)
d) u zavisnoj rečenici ako je u glavnoj prosto prošlo vrijeme (slaganje vremena):
The policeman told me I drove to much. (policajac mi je rekao da sam previše vozio)
Kada kažemo kada ili gdje se radnja dogodila, moramo koristiti prosto prošlo vrijeme,
a ne složeno sadašnje vrijeme (present perfect tense).
to call - zvati
I called (ja sam zvao) I didn't call did I call?
you called you didn't call did you call?
he, she, it called he, she, it didn't call did he, she, it call?