Sadasnje slozeno vrijeme-Prezent Perfect Tense

2011-03-20 11:43

 pomoćni glagol "to have" + past particip glavnog glagola

Složenim sadašnjim vremenom se izražava povezanost između prošlosti i sadašnjosti, tačno
vrijeme dešavanja radnje nije naznačeno, što znači da smo više zainteresirani za rezultat
radnje nego za samu radnju.
Kada bi smo rekli kada se radnja odvija morali bismo upotrijebiti prošlo vrijeme (past simple
tense).
Složeno sadašnje vrijeme se koristi:
 da se opiše radnja ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti:
This website has been in existence for (ova stranica postoji već...);
 I have lived in Sarajevo since 1970. (živim u Sarajevu od 1970-te, i još uvijek živim);
 da se izrazi radnja koja je završena u vremenskom periodu koji još traje:
I have been to Zagreb this week. (ove nedjelje sam putovao u Zagreb, sedmica još nije
završena);
 da se označi radnja koja je završena nekad u prošlosti, ali je rezultat radnje važan:
I have buoght a car. (kupio sam auto, važno je da je auto kupljen, nije bitno kada);
 uz priloge koji označavaju neprekidan razmak vremena: ever, never, yet, already,
since, for:
Have you ever been to Bosnia? (jeste li ikada bili u Bosni?);
 da se izrazi radnja koja se upravo dogodila (uz priloge "just'' ili ''just now''):
The guests have just entered the hall. (gosti su upravo ušli u dvoranu).
Amerikanci ne koriste složeno sadašnje vrijeme toliko kao Britanci. Amerikanci češće
upotrebljavaju prošlo vrijeme umjesto složenog sadašnjeg vremena. Amerikanac bi rekao:
"Did you have lunch?", dok bi Britanac rekao: "Have you had lunch?".
to call - zvati
I have called (ja sam zvao) I haven't called have I called?
you have called you haven't called have you called?
he, she, it has called he, she, it hasn't called have he, she, it called?
we have called we haven't called have we called?
you have called you haven't called have you called?
they have called they haven't called have they called?