Sadasnjo trajno vrijeme-Present Continuous Tense

2011-03-20 11:30

 prezent glagola "to be" + prezent particip glavnog glagola

I am speaking (ja govorim)
you are speaking
he, she, it is speaking
we are speaking
you are speaking
they are speaking
Present participle se pravi dodavanjem glagolu nastavka "-ing". Međutim, ponekad moramo
malo promijeniti riječ, vjerovatno udvostručiti ili izostaviti jedno slovo.
Izuzetak 1
Ako se glagol završava na: suglasnik - naglašeni vokalsuglasnik
zadnje slovo se udvostručava:
s t o p
suglasnik naglašeni vokal suglasnik
run > running
stop
>
stopping
begin
>
beginning
Ovo pravilo ne važi kada naglasak nije na zadnjem slogu
glagola:
open > opening
Izuzetak 2
Ako glagol završava na ie, mijenjamo ie u y:
lie > lying
die > dying
Izuzetak 3
Ako glagol završava na vokal + suglasnik + e, izostavljamo e:
come > coming
mistake > mistaking
Present Continuous Tense (sadašnje trajno vrijeme) se upotrebljava:
 da označi radnju koja se vrši u vremenu kada o njoj govorimo:
I am learning English now. (sada učim engleski)
You are reading this now. (sada ovo čitate)
past present future
Radnja se događa sada.
 da označi radnju čije je trajanje neprekidno, i tada se obično upotrebljavaju prilozi
always, constantly, forever itd:
The Sun is rising constantly. (Sunce izlazi svaki dan)
You are always complaining about your mother-in-law. (uvijek se žalite na svoju
punicu)
 da se izrazi radnja koja je već isplanirana i desit će se u budućnosti:
I'm meeting my girlfriend tonight. (večeras ću se naći sa djevojkom)
Glagoli koji označavaju neko stanje, a ne radnju, obično se ne koriste u trajnom obliku.
Lista glagola koji se većinom koriste u "simple" formi:
 
Međutim, radnja se ne mora odvijati tačno sada, ali se dešavala nešto ranije i možda će se
dešavati poslije trenutka kada o njoj govorimo:
She is reading a book.
past present future
Ona možda ne čita knjigu tačno sada.

 

osjetila (percepcije)
feel*, hear, see*, smell, taste
mišljenje
assume, feel, consider, doubt, feel (misliti), find (misliti),
suppose, think*
mentalna stanja
forget, imagine, know, mean, notice, recognise, remember,
understand
emocije/želje
envy, fear, dislike, hate, hope, like, love, mind, prefer, regret,
 

 - glagoli osjetila (feel, see, hear, taste,smell) se često koriste sa glagolom 'can':

I can see... (mogu vidjeti) itd.

- * Ovi glagoli mogu se koristiti u trajnoj formi ali sa drugim značenjem, npr:

 This coat feels nice and warm. (ovaj brod je lijep i udoban, to je naša percepcija,

osjećaj kvaliteta broda)

John's feeling much better now. (Džon se osjeća mnogo bolje sada, njegovo zdravlje

se poboljšava);

 She has three dogs and a cat. (ona ima tri psa i mačku, posjedovanje)

She's having supper. (ona večera, ona jede);

 I can see Anthony in the garden. (vidim Anthony-a u bašti, percepcija)

I'm seeing Anthony later. (susrest' ću Anthony-a kasnije, planiramo se susresti)       

 

to call - zvati

I'm calling I'm not calling am I calling?

you're calling you aren't calling are you calling?

he, she, it's calling he, she, it isn't calling is he, she, it calling?

we're calling we aren't calling are we calling?

you're calling you aren't calling are you calling?

they're calling you aren't calling are they calling?