Sta je racunalo???

Računalo je elektronički, digitalni, automatski i programibilni uređaj za obradu podataka.

- Računala su danas na više ili manje vidljiv način ušla u gotovo sva djelatna područja. 

 • Pisanje
  • Uređivanje teksta, ispis.
 • Računanje
  • Statistika, proračuni, analize, usporedbe, grafički prikazi.
 • Crtanje
  • Tehničko crtanje, kartografija, nacrti.
 • Komunikaciju
  • Elektronična pošta, videokonferencije, web stranice.
 • Prikupljanje podataka
  • Internet web tražilice, baze podataka.
 • Vođenje osobnih podataka
  • Adresar, planer, kalendar.
 • Novčano poslovanje
  • Telebanking - rukovanje novcem putem udaljenog računala izvan banke 24 sata na dan.
 • Trgovanje
  • Oglašavanje, prodaja, aukcije (knjige, CD-i, automobili,..).
 • Vođenje poslovanja
  • Knjigovodstvo robno, materijalno, financijsko.
 • Uspravljanje sustavima
  • Vozni, telefonski, satelitski, navigacijski.
 • Nadzor sustava
  • Parkirni sustavi, signalizacijski prometni, klimatizacijski, protupožarni sustavi.
 • Upravljanje na daljinu
  • Meteorološke stanice, održavanje softvera, prometni, komunikacijski sustavi.
 • Provjeru znanja
  • Testiranje sposobnosti i znanja učenika i studenata.
 • Prezentacije
  • Nastava, novi proizvodi, nove usluge.
 • Planiranje i projektiranje
  • Planiranje rokova, prometa, natjecatelja.
  • Projektiranje nebodera, prometnica, računalnih mreža.
 • Dizajn
  • Grafički (časopisi, novine) modni (odjeća, obuća), reklamni, industrijski (namještaj, vozila).
 • Animacije
  • Izrada filmova, spotova, crtica.
 • Simulacije procesa
  • U prometu, fizici, strategiji