Bolovi u ledzima

Jedan od najrasprostranijih tjelesnih

problema u modernom društvu su bolovi

u leđima. Mnogi se premalo kreću i sjede

predugo. Najvažnije pravilo, da bi sprečili

bolove u leđima, je biti aktivan i kretati se.

Važno je, da kod fizički napornog rada,

pazimo na pravilan položaj tijela. Ako

se sagnemo da podignemo težak teret,

ispravljanjem gornjeg dijela tijela i

prislanjanjem tereta uz tijelo, sačuvaćemo

leđa. To pravilo važi i u kupovini, u

domaćinstvu i sa djecom.

Kod višečasovnog sjedenja ili stajanja

ponekad pomaže i vježba za opuštanje.

Psihička napetost može isto da izazove

bolove u leđima.

Kako podižem teret?

Mjenjam li svejsno kod dugog sjedenja, s

vremena na vrijeme položaj tijela, ili

povremeno ustanem na kratko?

Mogu li, u toku dana, da rasteretim leđa?

Da li znam vježbe za opuštanje?

Nosim li udobnu obuću?