Ovisnostii

Svi znamo, da ilegalne droge, alkohol

i tabak štete zdravlju. I od ljekova isto

možemo postati ovisni, a i pretjeranog

gledanja televizije, igara na računaru ili

interneta.

Šta god da konzumiramo: važno je da ne

izgubimo količinu iz vida – kako kod naše

djece tako i kod sebe samih.

Alarmni signal je, kada konzum

pokušavam da sakrijem, od porodice ili

drugih osoba.

Koliko često, moja djeca, gledaju televizor,

igraju igre na računaru ili koriste internet?

A mi odrasli?

Kako dogovaramo pravila?

Nalazim li umjerenost u tabaku, alkoholu ili

lijekovima? Gdje mogu dobiti pomoć kod

tih poteškoća?

Štitim li djecu od dima cigareta?