prijateljstvo

I van porodice su nam potrebne osobe sa

kojima se rado družimo, kojima vjerujemo,

sa kojima se smijemo i koje nas tješe kada

smo zabrinuti.

Za dobro druženje nisu uvijek potrebne

riječi. Sporazumjevanje je moguće i

osmjehom ili znakom pažnje.

Ima li osoba izvan moje porodice u koje

imam povjerenje?

Kako mogu bolje da upoznam moju

komšinicu?

Kako da pronađem prijateljicu?

Šta je važno u prijateljstvu?

Šta mogu da uradim da bi jedno

prijateljstvo potrajalo?