seksualni zivot

Seksualnost ja našto veoma lično. Svaki

čovjek je doživljava drugačije i svako ima

različite potrebe. Seks ne treba biti

obaveza, već treba da pruža radost.

Za dobru seksualnost potrebne su nježne

riječi, kratki dodiri, vrijeme, pažnja i

poštovanje - pažnja i poštovanje ne samo

prema partneru već i prema sebi. Inače,

rizikujemo da previdimo naše vlastite

potrebe i želje, a tako ugrožavamo naše

tjelesno i duševno zdravlje.

U jednoj vezi je, obostrana vjernost ili

zaštita prezervativima ujedno i zaštita

protiv aids-a.

Uživim li u seksualnosti, tako da je za mene

prihvatljivo?

Mogu li sa partnerom da razgovaram o

mojim seksualnim željama?

Kako da se zaštitim od bolesti koje se

prenose putem polnih odnosa?

Mogu li sa djecom da razgovaram o

seksualitetu? A takođe, kad odrastu o

kontracepciji i aids-u?

Ako ja ne mogu, ko može?