sopstveni izgled

Ljepota i sjaj jedne osobe su povezani više

sa njenom ličnošću nego sa spoljašnim

izgledom.

Kada je neko sopstvenim izgledom

zadovoljan smatraće ga i druge osobe

lijepim.

Šta mi se dopada na meni?

Šta je ljepota za mene?

Nasmješim li se ponekad kada se

posmatram u ogledalu?

Njegujem li svoje tijelo?

Utiču li na mene moda ili okolina?