Spavanje

Koliko je ljudima potrebno sati spavanja,

da bi ujutru bili odmorni, različito je. Važno

je, da ozbiljno shvatimo naše lične potrebe

i naš, dan – noć ritam, i koliko je moguće

odgovarajući isplaniramo.

Stres, buka i svjetlost mogu da opterete

spokojan san. I uzbudljiv ili neprijatan film

mogu biti smetnja snu – posebno kod

djece.

Redovno vrijeme za spavanje i mali rituali

pred spavanje potpomažu zdrav san, kako

kod odraslih tako i kod djece.

Ujutro kad ustanem, da li sam odmorna?

Šta mogu da promijenim, da bih se

naspavala?

Da bi lakše zaspala ili spavala poznajem li

jednostavna sredstva?

Da bi moja djeca bila koncentrisana u školi,

idu li rano u kreveti, spavaju li dovoljno?