zadovolj.stabilnost

Naše unutrašnje snage, kao što su

zadovoljstvo i stabilnost, pomažu nam da

se suočimo sa životnim poteškoćama.

Spoljašne okolnosti utiču na naše

zadovoljstvo i stabilnost. U suštini, mi sami

snosimo odgovornost. Ako očekujemo

da se o našem zadovoljstvu brinu drugi,

postajemo ovisni od njih.

Zadovoljstvo, kakav je to osjećaj?

Šta mi daje osjećaj zadovoljstva?

Šta mogu da uradim kod nezadovoljstva,

nestabilnosti i uznemirenosti?

Šta mi pomaže da ponovo uspostavim

ravnotežu u sebi?