zadovoljstvo poslom

Da li kod kuće, kao domaćica i majka

obavljamo poslove ili smo u radnom

odnosu, radost za posao ne ovisi samo od

samog posla već i od našeg stava prema

njemu. Radimo li sa energijom i

samopovjerenjem? Da li se dosađujemo?

Ili smo rastrojeni ili preopterećeni? Jesmo

li priznati na radnom mjestu?

Nije podrazumljivo imati posao i biti

zadovoljan poslom. Ponekad su želje i

realitet daleko jedno od drugog. To je

teško, ali ljutnja zbog toga ne donosi nam

ništa. Više nam se isplati da razmislimo,

kako da poboljšamo sopstvene šanse na

tržištu rada.

Možda pri tome može da nam pomogne

kurs lokalnog, stranog jezika ili

doškolovavanje.

Dopada li mi se sadašnji posao?

U domaćinstvu ili van njega, da li je moj

posao cijenjen?

Šta mogu da uradim da bi mi se sadašnja

djelatnost više dopala?

Kako mogu da poboljšam šanse na tržištu

rada?