zelje i snovi

Ponekad nam želje i snovi pomažu da

pobjegnemo od svakodnevice. Oni su

jedan nedokučiv prostor, koji pripada

samo nama. Isto tako, mogu da nas

pokrenu da promijenimo nešto u životu.

Ako snovi i želje prezauzmu mjesto

u našem životu, mogu isto i da nas

onemoguće da uvidimo, njegujemo i

jačamo dobrobit naše svakodnevnice.

Ponekad, snove koje nismo ostvarili,

prenosimo na našu djecu. Tako možemo

da otežamo njihov razvoj i životni put.

Djeca trebaju sopstvene snove i moraju da

pronađu sopstveni životni put.

Pomažu li mi snovi i želje da u životu

napredujem?

Da li su moji snovi i želje tako veliki da mi

izgledaju neostvarljivi?

Mogu li u svakodnevici nešto da učinim,

što bi me približilo sopstvenim željama?

Kako to da uradim?

Dozvoljavam li djeci sopstvene životne

snove ili tražim da ostvare moje

neostvarene snove?