prosto budice vrjeme-future Simple Tense

2011-03-20 12:00

 subjekat + pomoćni glagol will + infinitiv glavnog glagola

Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između pomoćnog i glavnog glagola,

a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola.

U prvom licu jednine i množine umjesto glagola will, može se koristiti glagol shall,

međutim u modernom engleskom will se više koristi od shall:

I shall call - we shall call (ja ću zvati - mi ćemo zvati).

Prosto buduće vrijeme se upotrebljava da bi označila radnja koja će se desiti u budućnosti.

Prostobuduće vrijeme se naročito često upotrebljava poslije glagola koji označavaju

očekivanje, nadu itd.Također se koristi da bi se izrazila namjera, odluka, prijetnja ili

obećanje.

I hope we will have better luck next day. (nadam se da ćemo imati više sreće drugi put)

I expect that he will come tomorrow. (očekujem da će on doći sutra)

I will help her because she is beautiful. (pomoći ću joj jer je lijepa)

to call - zvati

I will call (ja ću zvati) I will not call will I call?

you will call you will not call will you call?

he, she, it will call he, she, it will not call will he, she, it call?

we will call we will not call will we call?

you will call you will not call will you call?

they will call they will not call will they call?