Engleski jezik

slozeno buduce trajno vrijeme-Future Perfect continuous Tense

2011-03-20 12:04
 subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. "have" + past particip od "be" + present particip glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između will i have, a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola will. Kada koristimo predbuduće trajno vrijeme obično sažimamo...

slozteno buduce vrijeme-Future Perfect Tense

2011-03-20 12:03
 subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. have + past particip glavnog glagola Predbuduće vrijeme izražava radnju koja će se desiti prije neke druge radnje u budućnosti: The train will leave the station at 9am. You will arrive at the station at 9.15am. When you arrive the rain will have...

Buduce trajno vrijeme-Future Continuous Tense

2011-03-20 12:01
 subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. be + present participle glavnog glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not između glagola will i be, a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola will. Trajno buduće vrijeme označava radnju koja će trajati izvjesno vrijeme u budućnosti. At...

prosto budice vrjeme-future Simple Tense

2011-03-20 12:00
 subjekat + pomoćni glagol will + infinitiv glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između pomoćnog i glavnog glagola, a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola. U prvom licu jednine i množine umjesto glagola will, može se koristiti glagol shall, međutim...

slozeno proslo trajno vrijeme-Past Perfect Contious tense

2011-03-20 11:58
 subjekat + simple past od "to have" + past particip od "to be" + present particip gl. glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not, a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola "to have". Past Perfect Continuous upotrebljava se da bi se označila radnja koja je trajala u...

slozeno proslo vrijeme-Past Perfect tense

2011-03-20 11:56
 subjekat + simple past od "to have" + past particip glavnog glagola U odričnim rečenicama ubacujemo rječicu not između pomoćnog i glavnog glagola, a upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i pomoćnog glagola. Past Perfect Tense (pluperfekt) se upotrebljava: a) da bi se izrazila radnja u...

Proslo trajno vrijeme-Past Continuous Tense

2011-03-20 11:52
 prošlo vrijeme glagola "to be" + particip prezenta glavnog glagola She was reading. (ona je čitala) We were playing. (mi smo igrali) Odrični oblik se pravi dodavanjem rječice not: She was not reading - She wasn't reading. Upitni oblik se pravi inverzijom: Was she playing? Were we...

Prosto proslo vrijeme-Simple Past Tense

2011-03-20 11:49
 Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola. - infinitiv preterit past particip pravilni glagoli work explode like worked exploded liked worked exploded liked Prošli oblik svih glagola završava na...

Sadasnje slozeno trajno vrijeme-Prezent Perfect ContinuOus Tense

2011-03-20 11:45
 prezent perfekt glagola "to be" (have/has been) + prezent particip glavnog glagola I have been playing You have been working Upitni oblik se pravi konverzijom: Have I been playing? Odrični oblik se pravi dodavanjem riječi "not": I have not been playing. Kada pišemo present continous, često se...

Sadasnje slozeno vrijeme-Prezent Perfect Tense

2011-03-20 11:43
 pomoćni glagol "to have" + past particip glavnog glagola Složenim sadašnjim vremenom se izražava povezanost između prošlosti i sadašnjosti, tačno vrijeme dešavanja radnje nije naznačeno, što znači da smo više zainteresirani za rezultat radnje nego za samu radnju. Kada bi smo rekli kada se...
1 | 2 >>
My Great Web page