slozeno buduce trajno vrijeme-Future Perfect continuous Tense

2011-03-20 12:04

 subjekat + pomoćni g. will + pomoćni g. "have" + past particip od "be" + present particip

glavnog glagola

Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između will i have, a upitne rečenice

inverzijom subjekta i pomoćnog glagola will.

Kada koristimo predbuduće trajno vrijeme obično sažimamo (contract) subjekat i pomoćni

glagol will:

I will - I'll

you will - you'll itd.

Kod odričnih rečenica sažimamo glagol will i rječicu not:

I will not - I won't

you will not - you won't itd.

Predbuduće trajno vrijeme izražava radnju koja traje određeni period vremena do jedne

druge buduće radnje ili oznake budućeg vremena kada ova prva radnja još traje.

Drugim riječima izražava radnju koja će trajati do određenog budućeg vremena ili trenutka u

budućnosti, a ne u nekom određenom trenutku u budućnosti:

At 20 o'clock in the evening, I will have been working ten hours. (do 20 sati uvečer ja ću

imati za sobom već 10 sati rada).

Znači radnja počinje u 10 sati prije podne, traje deset sati, sve do 20 sati uvečer kada još traje.

He will be tired when he arrives. He will have been travelling for 24 hours.

(Bit će umoran kada stigne. Putovat će već 24 sata.)

to call - zvati

I will have been calling I will not have been

calling will I have been calling?

you will have been calling you will not have been

calling will you have been calling?

he, she, it will have been

calling

he, she, it will not have

been calling

will he, she, it have been

calling?

we will have been calling we will not have been

calling will we have been calling?

you will have been calling you will not have been

calling will you have been calling?

they will have been calling they will not have been

calling will they have been calling?