masinska tehnicka skola

MAŠINSKO TEHNIČKA ŠKOLA

Predmet

I razred

II razred

III razred

IV razred

Bosanski jezik i književnost

2

2

2

2

Strani jezik

2

2

2

2

Historija

2

2

 

 

Kultura religija

 

 

 

2

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

Demokratija i ljudska prava

 

 

2

 

Matematika

4

4

3

3

Fizika

3

3

 

 

Hemija

2

 

 

 

Informatika

2

2

 

 

Tehničko crtanje

2

2

 

 

Tehnička mehanika

2

2

2

 

Tehnički materijali

2

 

 

 

Elektrotehnika

 

 

2

 

Tehnologija obrade

2

2

 

 

Mašinski elementi

 

3

2

 

Tehnološki postupci

 

 

2

 

Hidraulika i pneumatika

 

 

2

 

Mjerenje i kontrola

 

 

2

 

Konstruisanje i crtanje putem računara

 

2

2

2

Termodinamika

 

 

2

 

Motori i motorna vozila

 

 

2

 

Konstrukcija alata

 

 

 

3

Osnovi konstriusanja

 

 

 

2

Automatizacija proizvodnje

 

 

 

2

Transportni uređaji

 

 

 

2

Organizacija proizvodnje

 

 

 

2

CNC tehnologija

 

 

 

4

Vjeronauka

1

1

1

1

Praktična nastava

3

2

 

 

Laboratorijske vježbe

 

 

1

2

Σ

31

31

31

31