Article archive

slozeno proslo vrijeme-Past Perfect tense

2011-03-20 11:56
 subjekat + simple past od "to have" + past particip glavnog glagola U odričnim rečenicama ubacujemo rječicu not između pomoćnog i glavnog glagola, a upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i pomoćnog glagola. Past Perfect Tense (pluperfekt) se upotrebljava: a) da bi se izrazila radnja u...

Proslo trajno vrijeme-Past Continuous Tense

2011-03-20 11:52
 prošlo vrijeme glagola "to be" + particip prezenta glavnog glagola She was reading. (ona je čitala) We were playing. (mi smo igrali) Odrični oblik se pravi dodavanjem rječice not: She was not reading - She wasn't reading. Upitni oblik se pravi inverzijom: Was she playing? Were we...

Prosto proslo vrijeme-Simple Past Tense

2011-03-20 11:49
 Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola. - infinitiv preterit past particip pravilni glagoli work explode like worked exploded liked worked exploded liked Prošli oblik svih glagola završava na...

Sadasnje slozeno trajno vrijeme-Prezent Perfect ContinuOus Tense

2011-03-20 11:45
 prezent perfekt glagola "to be" (have/has been) + prezent particip glavnog glagola I have been playing You have been working Upitni oblik se pravi konverzijom: Have I been playing? Odrični oblik se pravi dodavanjem riječi "not": I have not been playing. Kada pišemo present continous, često se...

Sadasnje slozeno vrijeme-Prezent Perfect Tense

2011-03-20 11:43
 pomoćni glagol "to have" + past particip glavnog glagola Složenim sadašnjim vremenom se izražava povezanost između prošlosti i sadašnjosti, tačno vrijeme dešavanja radnje nije naznačeno, što znači da smo više zainteresirani za rezultat radnje nego za samu radnju. Kada bi smo rekli kada se...

Sadasnjo trajno vrijeme-Present Continuous Tense

2011-03-20 11:30
 prezent glagola "to be" + prezent particip glavnog glagola I am speaking (ja govorim) you are speaking he, she, it is speaking we are speaking you are speaking they are speaking Present participle se pravi dodavanjem glagolu nastavka "-ing". Međutim, ponekad moramo malo promijeniti riječ,...

sadasnje prosto vrijeme-Simple Prezent Tense

2011-03-20 11:26
 Sadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijek stavljaju lične zamjenice. Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica, jer dobija nastavak "-s" ili "-es", osim glagola: to be - biti, to have - imati, can, may - moći, must - morati, ought -...

uVOD

2011-03-20 11:22
 MEHANIKA znanost o općim zakonima gibanja i ravnoteže (materijalnih) tijela izloženih djelovanju sila. Prema značajkama i zadaćama koje se proučavaju i rješavaju (klasična) mehanika se dijeli na: statiku, kinematiku i dinamiku, Statika je dio mehanike u kojem se opisuje ponašanje (nepomičnog)...

oSNOVNI POJMOVI MEHANIKE

2011-03-20 11:21
 OSNOVNI ZAKONI MEHANIKE (NEWTONOVI AKSIOMI) ZAKON INERCIJE (I. Newtonov zakon mehanike) Svako materijalno tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu dok na njega ne djeluje sila. Otpor mijenjanju stanja mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu je svojstvo materije i...

Primjeri sila

2011-03-20 11:15
 Gravitacijska sila, težina. Dvije izolirane materijalne točke privlače se gravitacijskim silama veličine 2 1 2 F = 6,67 ⋅10−11 ⋅m ⋅m / r m1 i m2 su mase točaka u kg, a r je udaljenost točaka u metrima. Težina je sila kojom planet privlači tijelo. Unutarnje sile teže održavanju određenog...
Items: 11 - 20 of 26
<< 1 | 2 | 3 >>