financijska situacija

U našem društvu novac se često poredi sa

srećom. Mislimo, ukoliko bi sebi mogli da

kupimo ovo ili ono, bili bi sretni. Ali, koliko

dugo traje ta sreća koju tražimo da

kupimo. Šta je stvarno u životu važno?

Novac nije sve. Ali, svi smo sretni kada

imamo dovoljno za osnovne potrebe.

Kada nemate dovoljno novca za vaše

životne potrebe, može dalje da vam

pomogne opština ili savjetovalište za

planiranje mjesečnog budžeta.

Djeca i mladi, koji odrastaju u modernom

društvu, svakodnevno su pod uticajem

konzumiranja. Našom podrškom i

primjerom uče šta su prioriteti, a i da

poštuju ograničenja.

Kako odlučujemo u porodici u šta će novac

biti potrošen?

Kako da podučim djecu da brižno raspolažu

novcem?

Da li moja djeca dobijaju sedmično ili

mjesečno džeparac ili me uvijek mole za

novac?

Imam li svotu novca sa kojom mogu

slobodno da raspolažem?