pripadnost porodici

Porodica nam može pružiti osjećaj

bezbjednosti i sigurnosti.

Bilo manja ili veća porodica, svaki član u

njoj je ličnost za sebe. Za dobar porodičan

život potrebni su razumijevanje i

poštovanje.

Drage osobe, sa kojima se družim, mogu

za mene biti skoro kao porodica.

Šta mi je važno u porodici?

Možemo li da se saslušamo, razumijemo ili

respektiramo?

Koliko puta nešto preduzimamo

zajednički?

Šta da promijenim u porodici da bi se bolje

osjećali?